Support
cargopoint
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การขนส่งทางบก

วันที่: 06-02-2018

 
การขนส่งสินค้าทางบก หรือทางรถบรรทุก

การขนส่งสินค้าทางบกหรือทางรถบรรทุก นับเป็นช่องทางการขนส่งอีกทางเลือกหนึ่ง ที่มีจุดเด่น คือจะมีระยะเวลา การขนส่งที่รวดเร็วกว่าการขนส่งทางเรือ และ ราคาค่าขนส่งที่ถูกกว่า การขนส่งทาง อากาศ เป็นการขนส่งโดยทางบกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ใกล้เคียง อาทิเช่น ประเทศพม่า, ลาว, กัมพูชา, จีน, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และเวียดนาม การขนส่งทางรถนี้จะเป็นการให้บริการในแบบขนส่งจาก หน้าบ้านต้นทาง ไปยังหน้าบ้านปลายทาง โดยมีรถหลายขนาดให้เลือกใช้ ได้แก่


- รถปิ๊กอัพ กระบะ 4 ล้อ

- รถบรรทุก 6 ล้อ

- รถหัวลาก เพื่อ ลาก ตู้บรรจุสินค้า

 

บริการขนส่งสินค้าทางรถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


Less than Truck Load [LCL] แบบไม่เต็มคันรถ Full Truck Load [FCL] แบบไม่เต็มคันรถ
 • ไปสิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และจีน
 • คิดเป็นกิโล เทียบระหว่าง
 • 1. น้ำหนักที่ช่างได้จริง
  2. น้ำหนักตามขนาดสินค้า คำนวณจาก      
  กว้าง x ยาว x สูง (ซม.)
  5,000


  *** น้ำหนักที่วัดได้ระหว่าง 1 และ 2 ตัวไหนมีค่ามากกว่า จะนำค่านั้นมาคำนวณราคา

 • ไปสิงคโปร์ และมาเลเซีย
 • คำนวณตามขนาดคันรถ และตู้คอนเทรนเนอร์


ขั้นตอนการใช้บริการ


บริการขนส่งสินค้าทางรถ แบบส่งถึงหน้าประตูบ้าน