Support
cargopoint
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

การขนส่งทางเรือ

วันที่: 06-02-2018

 
การขนส่งทางเรือ

บริการขนส่งสินค้า พัสดุ ทางเรือไปต่างประเทศ

การจัดส่งสินค้าทางเรือเป็นอีกรูปแบบหนึ่งในการให้บริการของเรา เหมาะกับสินค้าที่มีขนาด ใหญ่หรือมีจำนวนมาก โดยลูกค้าสามารถเลือกการขนส่งทางเรือ ได้ทั้งแบบไม่เต็มตู้ (LCL) และแบบ เต็มตู้ (FCL) สำหรับการขนส่งไปยังเมืองท่าต่างๆมากกว่า 200 เมือง และ กว่า 75 ประเทศทั่วโลก ทางเรามีความเชื่อมั่นว่า เราจะทำการเสนอราคาค่าขนส่งทางเรือ ให้แก่ท่านได้อย่างประหยัดที่สุด เพราะ ทางเรามีการให้บริการในการเปิดตู้สินค้าเองในหลายๆ ที่หมายปลายทาง และด้วยความสัมพันธ์อันดี กับสายเรือต่างๆ ที่เรามี ทำให้เราสามารถให้บริการการขนส่งไปทุกๆ ที่ ตามที่ลูกค้าต้องการ โดยแบ่ง เป็น
     - ระบบ ไม่เต็มตู้ (LCL)
     - ระบบ เต็มตู้ (FCL)

1. บริการขนส่งทางเรือ จากประตูต้นทางไปถึงท่าเรือ หรือโกดังเก็บสินค้าปลายทาง ( Door to Port ) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ


Less than Container Load (LCL)
แบบไม่เต็มตู้คอนเทรนเนอร์
Full Container Load (FCL)
แบบเต็มตู้คอนเทรนเนอร์
 • สินค้าตั้งแต่ 1 คิวบิกเมตรขึ้นไป
 • คำนวณเป็นคิวบิกเมตร Cubic Meter กว้าง x ยาว x สูง (เมตร)
 • สินค้าตั้งแต่ 15 คิวบิกเมตรขึ้นไป
 • คคำนวณตามขนาดตู้คอนเทรนเนอร์
 • 20” : ขนาด 2.3 x 5.9 x 2.3 เมตร (ความจุ 25-30 คิวบิกเมตร)
 • 40” : ขนาด 2.3 x 12 x 2.3 เมตร (ความจุ 50-60 คิวบิกเมตร)
 • 40”HC : ขนาด 2.3 x 12 x 2.6 เมตร (ความจุ 60-70 คิวบิกเมตร)


บริการขนส่งสินค้าทางเรือ แบบส่งถึงท่าเรือปลายทาง หรือโกดังเก็บสินค้าปลายทางเอกสารหลักที่ใช้สำหรับเคลียร์สินค้าปลายทาง

1. Bill of Lading - ใบตราส่งสินค้าทางเรือ
2. Invoice & Packing List – ใบกำกับสินค้า และ รายการสินค้า


2. บริการขนส่งทางเรือ ตั้งแต่หน้าประตูต้นทาง ถึงหน้าประตูปลายทาง ( Door to Door )

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือLess than Container Load (LCL)
แบบไม่เต็มตู้คอนเทรนเนอร์
Full Container Load (FCL)
แบบเต็มตู้คอนเทรนเนอร์
 • สินค้าตั้งแต่ 1 คิวบิกเมตรขึ้นไป
 • คำนวณเป็นคิวบิกเมตร Cubic Meter กว้าง x ยาว x สูง (เมตร)
 • สินค้าตั้งแต่ 15 คิวบิกเมตรขึ้นไป
 • คำนวณตามขนาดตู้คอนเทรนเนอร์
 • 20” : ขนาด 2.3 x 5.9 x 2.3 เมตร (ความจุ 25-30 คิวบิกเมตร)
 • 40” : ขนาด 2.3 x 12 x 2.3 เมตร (ความจุ 50-60 คิวบิกเมตร)
 • 40”HC : ขนาด 2.3 x 12 x 2.6 เมตร (ความจุ 60-70 คิวบิกเมตร)


บริการขนส่งสินค้าทางเรือ แบบส่งถึงหน้าประตูบ้าน